ตารางการจองห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดือน เมษายน 2560 (April 2017)
จันทร์
Monday
อังคาร
Tuesday
พุธ
Wednesday
พฤหัส
Thursday
ศุกร์
Friday
เสาร์
Saturday
อาทิตย์
Sunday
 

1  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

2  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

3  


4  


5  


6  


7  


8  

1. หอประชุมใหญ่ นักศึกษา กศบป จอง วันชาติ
2. ศูนย์สารนิเทศ นายนันทน์ คุ้มอังษร นศ

9  

1. หอประชุมใหญ่ (กพนอจ หล้า มส)

10  


11  


12  


13  


14  


15  


16  


17  


18  


19  


20  


21  


22  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน ) ดาว

23  


24  


25  


26  


27  


28  

1. สิริราชภัฏ กนผ

29  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)
2. สิริราชภัฏ วนช จัดสอบ

30  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)
2. ศูนย์สารนิเทศ นายวัชรพงษ์ 084.5969791
 
มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
<<     <     >     >>
[แสดงรายการกิจกรรม]

รูปแบบการจัดห้องประชุมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
>> หอประชุมใหญ่
>> ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
>> ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 12
>> ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ


บุคลากรภายในและภายนอกที่ต้องการติดต่อเพื่อขอจองห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1605,1606 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องประชุมต่างๆ ได้ที่นี่

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
นางสาวชนิดา คำเพ็ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลจาก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี