ตารางการจองห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดือน ตุลาคม 2560 (October 2017)
จันทร์
Monday
อังคาร
Tuesday
พุธ
Wednesday
พฤหัส
Thursday
ศุกร์
Friday
เสาร์
Saturday
อาทิตย์
Sunday
 

1  

1. หอประชุมใหญ่ (ไทยพาณีวีดีโอ ) 8.00-23.00
2. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

2  

1. หอประชุมใหญ่ (ไทยพาณีวีดีโอ ) 8.00-23.00

3  


4  


5  


6  


7  

1. หอประชุมใหญ่ (ลอย คศ ) 8.00-22.00

8  


9  

1. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )

10  


11  

1. ศูนย์สารนิเทศ กศว ปิยะนารถ

12  

1. หอประชุมใหญ่

13  


14  

1. หอประชุมใหญ่

15  


16  


17  


18  


19  


20  


21  

1. ศูนย์สารนิเทศ นส . ขนิษฐา งานบายเนีย
2. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )

22  

1. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )

23  

1. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )

24  


25  


26  


27  


28  


29  

1. ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9

30  


31  


 
มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
<<     <     >     >>
[แสดงรายการกิจกรรม]

รูปแบบการจัดห้องประชุมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
>> หอประชุมใหญ่
>> ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
>> ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 12
>> ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ


บุคลากรภายในและภายนอกที่ต้องการติดต่อเพื่อขอจองห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1605,1606 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องประชุมต่างๆ ได้ที่นี่

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
นางสาวชนิดา คำเพ็ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลจาก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี