ตารางการจองห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดือน มีนาคม 2560 (March 2017)
จันทร์
Monday
อังคาร
Tuesday
พุธ
Wednesday
พฤหัส
Thursday
ศุกร์
Friday
เสาร์
Saturday
อาทิตย์
Sunday
 

1  

1. หอประชุมใหญ่ (คุณไพโรชน์)

2  

1. สิริราชภัฏ พัฒนาฝีมือแรงงาน 063-194578
2. หอประชุมใหญ่ (คุณไพโรชน์ )

3  


4  

1. สิริราชภัฏ ( เค บว )
2. หอประชุมใหญ่ อ. หัสดินทร์

5  

1. สิริราชภัฏ (คศ)ลอย

6  


7  


8  

1. หอประชุมใหญ่ (คุณไพโรชน์ )

9  


10  


11  

1. หอประชุมใหญ่ ไพโรจน์

12  

1. หอประชุมใหญ่ ไพโรจน์

13  


14  


15  

1. ห้องประชุมสิริราชภัฎ กพน ใช้ หนุ่ม

16  


17  


18  

1. หอประชุมใหญ่(คศ)ลอย
2. ศูนย์สารนิเทศ ดร.สำเริง ถึงคุฒ มส

19  


20  

1. สิริราชภัฏ ผอ สอ

21  


22  


23  


24  


25  

1. สิริราชภัฏ วนช
2. ศูนย์สารนิเทศ อ.อ๊อฟ

26  

1. หอประชุมใหญ่ (อ.อรวรรณ ศรีฟ้า )

27  


28  


29  

1. หอประชุมใหญ่ กศว

30  


31  


 
มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
<<     <     >     >>
[แสดงรายการกิจกรรม]

รูปแบบการจัดห้องประชุมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
>> หอประชุมใหญ่
>> ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
>> ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 12
>> ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ


บุคลากรภายในและภายนอกที่ต้องการติดต่อเพื่อขอจองห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1605,1606 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องประชุมต่างๆ ได้ที่นี่

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
นางสาวชนิดา คำเพ็ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลจาก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี