ตารางการจองห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เดือน สิงหาคม 2560 (August 2017)
จันทร์
Monday
อังคาร
Tuesday
พุธ
Wednesday
พฤหัส
Thursday
ศุกร์
Friday
เสาร์
Saturday
อาทิตย์
Sunday
 

1  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

2  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน ) สัมภาษณ์ นักศึกษา

3  

1. หอประชุมใหญ่ กบศ

4  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

5  

1. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )
2. ศูนย์สารนิเทศ พีอ้อย คศ
3. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ

6  

1. หอประชุมใหญ่ (คศ ลอย )
2. ศูนย์สารนิเทศ พีอ้อย คศ
3. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ

7  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

8  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

9  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน ) สัมภาษณ์ นักศึกษา

10  

1. หอประชุมใหญ่ กพน

11  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน )

12  


13  

1. หอประชุมใหญ่ เอกภาษาไทย 088-0417851

14  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

15  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

16  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)
2. ศูนย์สารนิเทศ (ฌามทา บุญอยู่ ) 081-9617452
3. หอประชุมใหญ่ (กพน ดาว )

17  

1. สิริราชภัฏ อจ.เอก มส
2. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)
3. ศูนย์สารนิเทศ(ฌามทา บุญอยู่ ) 081-961

18  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)
2. ศูนย์สารนิเทศ(ฌามทา บุญอยู่

19  

1. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ
2. หอประชุมใหญ่ (กมลพรรณ นุแปงถา )
3. ศูนย์สารนิเทศ อจ.อนันต์ แย้มเยื้อน มส

20  

1. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ

21  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

22  

1. หอประชุมใหญ่ ( กบศ พีอิ๊ด)

23  


24  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน )

25  


26  

1. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ
2. หอประชุมใหญ่ (กพน )

27  

1. หอประชุมใหญ่ (อ.สมุทร) 084.111-8308
2. สิริราชภัฏ ตาน้อย สศ

28  

1. หอประชุมใหญ่ (มนฑนทหารบกที่ 31 )
2. หอประชุมใหญ่ (ไทยพาณีวีดีโอ ) 8.00-23.00

29  


30  

1. หอประชุมใหญ่ (กพน )

31  


 
มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
<<     <     >     >>
[แสดงรายการกิจกรรม]

รูปแบบการจัดห้องประชุมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
>> หอประชุมใหญ่
>> ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ
>> ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 12
>> ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ


บุคลากรภายในและภายนอกที่ต้องการติดต่อเพื่อขอจองห้องประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0-5541-1096 ต่อ 1605,1606 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองห้องประชุมต่างๆ ได้ที่นี่

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
นางสาวชนิดา คำเพ็ง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลจาก งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี